Akhepedia Forum

25 Ocak 2013 Cuma

Kuran'ı Ezberleme Yöntemleri

Kuran'ı Ezberleme Yöntemleri

Herkesin kendine göre farklı ezber yapma yöntemleri olabilir. Esas olan, kişinin kendi ezber kabiliyetini iyi bilmesi ve ona göre teknikler geliştirmesidir. Bununla birlikte genel olarak Kur'an ezberlemede takip edilen iki ana metot vardır: Parçadan bütüne ve bütün olarak ezberleme.
A. Parçadan Bütüne Ezberleme: Bu da kendi arasında ikiye ayrılır:
  1. Mekanik Ezberleme: Öğrencinin bir sayfayı baştan sona doğru parça parça (ayet ayet, satır satır) ezberlemesidir. Bu tarz, daha çabuk, daha kolay ve zaman kazandırıcıdır. Ancak devamlı böyle yapılan ezberlerin unutulması çabuk olabilir. Hatırlanmakta zorluk çekilebilir. Bu metotla ezber yapan ya da hafızlığa çalışan kişi daima sayfa başını hatırlama ihtiyacı hisseder.
  2. Tahlîlî Ezberleme: Sayfayı aşağıdan yukarıya doğru ezberleme metodudur. Bu metotla sayfa ortasından okumak ve hatırlamak daha kolayken; bir önceki metotta sayfa başını hatırlamak daha kolaydır. Genel olarak bu metodun daha verimli olduğu söylenebilir. Hafıza daima aktiftir. Hafızada daha uzun süre ezber kalır ve daha kolay hatırlanır. Bununla birlikte, sürekli bunlardan birini kullanmak yerine zaman zaman her ikisine de başvurmak faydalı olacaktır.
B. Bütün Olarak Sayfayı Ezberleme Metodu: Bu metot ülkemizde pek yaygın değildir. Bu yöntemde, hafıza tekniklerinden yararlanma ve görsel olarak ezberleme anlayışı etkindir. Ezberlenecek sayfa defalarca düzgün bir şekilde yüzünden okunur. Ezberlemeyi kolaylaştırmak için, ilgili sayfa veya surenin Türkçe mealinin okunması da tavsiye edilir.

>